Værdier

Hvor der er rart at være - er det let at lære

Kirkeskovens værdi grundlag:

Alle mennesker har værdi, og har brug for at blive anerkendt som dem de er.

Alle mennesker har behov for at høre til, have en base som afsæt for den videre udvikling. 

 • Børnene oplever at få opbygget fællesskabsfølelse og udvikler venskaber
 • Børnene oplever at have medbestemmelse og medansvar
 • Børnene oplever at egen selvtillid og selvværd bliver styrket
 • Børnene oplever indlevelsesevne og dermed lærer at vise hensyn og respekt
 • Børnene får kendskab til naturen og omgivelserne

 

 • Forældrene får et tillidsforhold til institutionen og de enkelte personaler, således at evt. problemer kan løses eller bearbejdes i et positivt samspil.
 • Forældrene oplever, at der samspil mellem dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og skole. 

For at leve op til vores værdigrundlag, vil vi tage udgangspunkt i Slagelse Kommunes overordnede værdier:

 • Modig
 • Kompetent
 • Tydelig
 • Med glæde 

Udarbejdet februar 2016.