Sprogvurdering

Når barnet starter i børnehaven og som er 3 år, er vi allerede opmærksomme på barnets sprog. Som hovedregel skal barnet dog lige ”lande”. Barnet observeres af primær pædagogen, for at undersøge hvilke individuelle behov barnet har. Eksempelvis kan der være børn, der har mere behov for at få læst højt end andre, eller at spille forskellige spil, hvor vi øver udtalen. På stue/afdelingsmøderne drøftes hvilke tiltag, der kan sættes i gang omkring barnet, for at styrke sproget.

Hvis vi ser sproglige udfordringer, benytter vi os af TRAS hvilket betyder ”tidlig registrering af sprogudvikling”. TRAS er et skema til vurdering af sprogudvikling hos børn, og det giver os et billede af hvor der skal sætte ind.

 

Talepædagog

Hvis der observeres særlige behov omkring sproget tages der kontakt til vores talepædagog, der i første omgang holder et møde med forældrene og den pædagog der har barnet. Forud for mødet er der udarbejdet TRAS.

På mødet vurderes det hvilke tiltag der skal ske. I nogle tilfælde handler det kun om en fokuseret og fælles indsats fra forældre og børnehave, hvor talepædagogen anbefaler forskelligt sprogmateriale, der øves hjemme og i børnehaven.

Er der brug for, at barnet bliver indstillet til taleundervisning, sker det altid i samarbejde med forældrene. Talepædagogen kommer ca. to gange om ugen til de indstillede børn.

Der samarbejdes løbende med talepædagogen i forhold til vejledning til de voksne omkring barnet.

Der arbejdes løbende med de aktiviteter, der er beskrevet under temaet SPROG i vores læreplaner.

Siden er sidst opdateret 23. april 2020