Pædagogisk praksis

Vores pædagogiske praksis er blandt andet kendetegnet ved:

 • Et tæt forældresamarbejde om barnets trivsel.
 • At vi møder barnet, som et individuelt menneske.
 • At vi møder barnet med anerkendelse, så barnet føler sig set, hørt og forstået.
 • Vi har fokus på det, som barnet er god til, så det oplever succes og derved får mod på nye udfordringer og oplevelser.
 • At vi voksne er særlig opmærksom på den psykiske omsorg, så barnet møder voksne der er nærværende, tålmodige og engageret i relationen til barnet.
 • At vi er lydhøre og tager barnets udsagn alvorligt
 • At vi voksne støtter og tager ansvar for at skabe varieret og spændende udviklingsmuligheder.
 • At barnets sociale kompetencer vægtes højt.
 • At vi støtter barnets sproglige udvikling i hverdagen og gennem planlagte aktiviteter.
 • At vi er tydelige i vores kommunikation   
 • At vi giver barnet tid, så det lære gennem egne erfaringer og øger sin selvstændighed.
 • At vi støtter op om børnenes egne og indbyrdes læreprocesser.
 • At vi er opmærksomme på det enkeltes barns fysiske sundhed.
 • At vi igangsætter fælleslege på legepladsen, for at styrke de indbyrdes relationer og den enkeltes bevægelsesglæde.
 • At børn og voksne kender hinanden på tværs af husene og via brobygningskonceptet.

 

Barnet i centrum: trivsel, udvikling, engagement, nærvær og respekt. 

 

Siden er sidst opdateret 19. september 2018