Pædagogisk læreplan

Ministeriet for familie og forbrugeranliggender har vedtaget loven om læreplaner for alderen 0 - 6 år. Vi har medtænkt aldersgruppen op til 10/12 år, idet aktiviteterne og metoderne udformes i forhold til alders og udviklingstrinnet.

Formålet med læreplaner er at

  • ruste alle børn i endnu højere grad til livet i et moderne samfund.
  • en bevidst tilrettelæggelse af rummelige lærings-miljøer, kan være med til at nedbryde negativ social arv.
  • læreplaner skal fungere som et internt arbejdsredskab som basis for refleksion og evaluering.
  • synliggøre det pædagogiske arbejde.

Vi vil være opmærksomme på, at etablere en positiv stemning som grundlag for et lærende miljø. Et lærende miljø forstår vi som et trygt og kærligt sted med plads til at udforske og undersøge de nære omgivelser både med ord og i adfærd. Vi vil skabe et læringsrigt miljø, ved at være nærværende og engagerede voksne der tager udgangspunkt i barnets egne initiativer med plads til at udforske og undres.

For at leve op til vores værdigrundlag må personalet derfor være

  • Gode voksenmodeller.
  • Tydelige i ord, handling og kropssprog.
  • Nærværende og forudsigelige.
  • Støttende og imødekommende.

Når vi tilrettelægger vores hverdag og de pædagogiske aktiviteter gør vi det med henblik på at stimulere alle udviklingsområderne (fremgår af føromtalte læreplaner).

Den nye styrkede lærerplan er under udarbejdelse.

Siden er sidst opdateret 21. august 2019