Pædagogisk dokumentation

I børnehaven vil der jævnligt være billedgalleri på Tabulex, der fortæller om dagens aktiviteter. Som forældre har I derved mulighed for, at spørge ind til aktiviteten og få en god samtale med Jeres barn.

Hver anden måned vil du kunne læse nyhedsbrev fra børnehaven. Det er her I kan se, hvad der foregår ud over de tilbagevendende ugentlige aktiviteter.

Når børnene starter hos os, observerer og anvender vi et skema hvor barnets kompetencer og potentialer indgår (udviklingsbeskrivelsen). Skemaet følger barnet frem til skolestart, hvor det indgår i Brobygning mellem SFO og skole.

Vores dokumentation via udviklingsbeskrivelsen af de enkelte børn, viser os hvilke aktiviteter, der er behov for at igangsætte. Udviklingsbeskrivelserne danner også udgangspunkt for de årlige forældresamtaler.

Vi benytter Slagelse Kommunes digitale program ”slagplan” (personalets arbejdsredskab) for at evaluere udbyttet af vores pædagogiske aktiviteter.

I børnehaven er vi særlige opmærksomme på børnenes sproglige og motoriske udvikling. Vi vil foretage sprogvurderinger, på de børn vi skønner der har behov for det. Vi benytter materialet TRAS som sprogvurdering, og TrasMo til børn med motoriske udfordringer. En særlig indsats planlægges herfra, i samarbejde med forældre, og evt. talepædagog eller motorikkonsulent. Derudover laver vi en pædagogiske udviklingsprofil, hvis der er behov for dette.

  • TRAS står for tidlig registrering af sprogudvikling.
  • TrasMo står for tidlig registrering af motorik.

 

  

Siden er sidst opdateret 19. september 2018