Pædagogisk dokumentation

Der vil jævnligt være billedgalleri på Tabulex, der illustrerer dagens aktiviteter.  I har, via billederne derved mulighed for, at spørge ind til aktiviteten og få en god samtale med Jeres barn. Når I spørger ind til dagens aktiviteter, støtter I på en naturlig måde op om barnet sproglige udvikling. Barnet lærer at sætte ord på selve aktiviteten, men også de følelser og oplevelser, som barnet har haft i forbindelse med den.

Hver måned vil du kunne læse nyhedsbrev fra børnehaven på Tabulex. Det er her I kan se, hvad der foregår ud over de tilbagevendende ugentlige aktiviteter.

I Slagelse kommune arbejder vi med Tobi (tidlig opsporing og indsats). Tobi er et it - arbejdsredskab med fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling. Tobi indgår som en central del af vores dokumentation, og danner udgangspunkt for forældresamtalerne.

Vi udarbejder Brobygningsskema til de kommende skolebørn hvor vi, I samarbejde med Jer forældre, beskriver barnets kompetencer og potentialer. Skemaet er udgangspunkt for vores samarbejde om barnet ift. dets kommende skolestart og dermed omdrejningspunktet for forældresamtalerne i efteråret og foråret.  Skemaet følger barnet og indgår som en vigtig del af brobygningen fra børnehave til skole og SFO  

I vuggestuen og børnehaven er vi særlige opmærksomme på børnenes sproglige og motoriske udvikling. Vi vil foretage sprogvurderinger, på de børn vi skønner der har behov for det. Vi benytter materialet TRAS som sprogvurdering, og TrasMo til børn med motoriske udfordringer. En særlig indsats planlægges herfra/herefter, i samarbejde med forældre, og evt. talepædagog eller motorikkonsulent. Derudover laver vi en pædagogiske udviklingsprofil, hvis der er behov for dette.

  • TRAS står for tidlig registrering af sprogudvikling.
  • TrasMo står for tidlig registrering af motorik.
Siden er sidst opdateret 23. april 2020