Brobygning

I Kirkeskoven følger vi barnet fra dagpleje og til de forlader os efter 6. klasse.

I Kirkeskoven følger vi barnet fra vuggestue og til de forlader os efter 6. klasse. 

 • Som dagpleje barn er der mulighed for gæstedagpleje i Kirkeskoven, når ens dagplejemor er syg eller holder ferie. På den måde bliver barnet hurtig kendt med børnehaven.
   
 • I Kirkeskovens børnehave deles børnene i 3 grupper: en for de mindste børn, vuggestue børn i stjernen , en for mellem gruppe børn i satellitten, og de største børn i Stjerneskudshuset. Grupperne samarbejder på tværs, ligesom børnene også danner kammeratskaber på tværs.  I takt med at der kommer flere børn til i Stjernen, flyttes børnene videre til Stjerneskudshuset.
   
 • Vi benytter skolens lokaler herunder gymnastiksalen, ligesom ”Krutten” benyttes af alle børnehavebørn mindst en gang om ugen.  Skolens legeplads besøges med jævne mellemrum.
   
 • Ved flere arrangementer på skolen inviteres vuggestuen/børnehaven til at deltage i for eksempel motionsløb, olympiade, teater og morgensang og meget mere.
   
 • Hos os ved børnene altid hvem deres kommende SFO og skolepædagoger er, idet de har timer i børnehaven hen over ugen – ligesom pædagogen fra førskolegruppen vil følge børnene en formiddag om ugen over i skolen.
   
 • Hvert år i januar starter Kirkeskovens brobygningsforløb op. Der arbejdes målrettet frem mod skolestart, hvor samarbejdet går begge veje. Forløbet slutter med, at alle kommende 0. klasser før skoleferien opholder sig i SFO hele juni måned. På den måde føles det trygt og godt at starte op efter sommerferien.

         Der er fastlagt brobygningsforløb i Slagelse Kommunes 
         kanon.

Siden er sidst opdateret 19. september 2018