Brobygning

I Kirkeskoven følger vi barnet fra vuggestue og til de forlader os efter 6. klasse.

 • I Kirkeskovens vuggestue og børnehave deles børnene op i de mindste børn i Stjernen, og de største børn i Stjerneskudshuset. Grupperne samarbejder på tværs, ligesom børnene også danner venskaber på tværs.  I takt med at der kommer flere børn i Stjernen eller at børnene nærmere sig 4 år, flyttes børnene videre til de ældste børn i Stjerneskudshuset.
   
 • Vi samarbejder med skolen og bruger deres gymnastiksal, legeplads, bibliotek m.v. Udeområdet ”Krutten” benyttes af alle børn mindst en gang om ugen.  Ved flere arrangementer på skolen inviteres vuggestuen/børnehaven til at deltage i for eksempel motionsløb, olympiade, teater og morgensang og meget mere.
   
 • Hos os ved børnene altid hvem deres kommende SFO og skolepædagoger er, idet de har timer i børnehaven hen over ugen – ligesom pædagogen fra førskolegruppen vil følge børnene en formiddag om ugen over i skolen.
   
 • Hvert år i januar starter Kirkeskovens brobygningsforløb op. Der arbejdes målrettet frem mod skolestart, hvor samarbejdet går begge veje. Forløbet slutter med, at alle kommende 0. klasser før skoleferien opholder sig i SFO om eftermiddagen hele juni måned. På den måde føles det trygt og godt at starte op efter sommerferien.

 

         Der er fastlagt brobygningsforløb i Slagelse Kommunes 
         kanon.

I Kirkeskoven følger vi barnet fra vuggestue og til de forlader os efter 6. klasse. 

 • I Kirkeskovens vuggestue og børnehave deles børnene op i de mindste børn i Stjernen, og de største børn i Stjerneskudshuset. Grupperne samarbejder på tværs, ligesom børnene også danner venskaber på tværs.  I takt med at der kommer flere børn i Stjernen eller at børnene nærmere sig 4 år, flyttes børnene videre til de ældste børn i Stjerneskudshuset.
   
 • Vi samarbejder med skolen og bruger deres gymnastiksal, legeplads, bibliotek m.v. Udeområdet ”Krutten” benyttes af alle børn mindst en gang om ugen.  Ved flere arrangementer på skolen inviteres vuggestuen/børnehaven til at deltage i for eksempel motionsløb, olympiade, teater og morgensang og meget mere.
   
 • Hos os ved børnene altid hvem deres kommende SFO og skolepædagoger er, idet de har timer i børnehaven hen over ugen – ligesom pædagogen fra førskolegruppen vil følge børnene en formiddag om ugen over i skolen.
   
 • Hvert år i januar starter Kirkeskovens brobygningsforløb op. Der arbejdes målrettet frem mod skolestart, hvor samarbejdet går begge veje. Forløbet slutter med, at alle kommende 0. klasser før skoleferien opholder sig i SFO om eftermiddagen hele juni måned. På den måde føles det trygt og godt at starte op efter sommerferien.

         Der er fastlagt brobygningsforløb i Slagelse Kommunes 
         kanon.