Børnemiljø

I børnehaven indgår børnemiljøvurderingen i vores læreplaner. På SFOen udarbejdes børnemiljøvurderingen hvert andet år. Begge steder medtænker vi børnemiljøet i lærerplanstemaerne.

Oplevelser af børnemiljø

Hvordan finder vi frem til børnenes oplevelser af deres børnemiljø?

Vi er bevidste om at vi skal have et helhedsbillede af børnemiljøet.

Det vil vi gøre ved at evaluere sammen med børnene, analysere og handle.

  • Ved hjælp af forskellige former for interview.
  • Vi benytter også smileys metoden (børnene giver karakter med små smileys).
  • Ved hjælp af foto, (børnene viser steder der skal fotograferes), efterfølgende taler vi med børnene om det er gode/dårlige steder og hvordan de mener, vi kan gøre stederne bedre osv.
  • Ved hjælp af videomateriale.

Vi vil løbende se på om børnemiljøet er optimalt, er der plads nok til aktiviteten og hvordan udnytter vi lokalerne bedre, ligesom vi løbende arbejder med børns venskaber.

BMVen synliggøres efterfølgende på opslagstavlerne.

På SFO’en udarbejdes de årligt via spørgeskemaer.

Når de forskellige aktiviteter planlægges medinddrages børnene så de oplever at have konkret medindflydelse.

BMVen viser ud fra spørgeskemaet i foråret 2013, at børnene føler, at de er en del af fællesskabet og har medindflydelse.

  • Vi arbejder med og synliggør resultaterne fra BMVen efterfølgende.
Siden er sidst opdateret 19. september 2018