Profil

Kirkeskoven er en samlet institution

Kirkeskoven er en samlet institution bestående af vuggestue, børnehave, skole og SFO med fælles ledelse, fælles bestyrelse og et stærkt samarbejde. Der er en samlet personalegruppe for vuggestue, børnehave og SFO.  Ledelsen består af en skoleleder, en områdeleder, og en daglig leder.

Vores mål er at skabe helhed i det enkelte barns tilværelse fra det starter i vuggestue, til det forlader skolen efter 6. klasse. Dette kan du læse mere om på hjemmesiden.
Hjemmesiden her gælder for vuggestue, børnehave og SFO, og skolen har sin egen hjemmeside.

Vi har en andekendende tilgang til børn og forældre. Vi tillægger forældresamarbejdet en afgørende betydning, for dit barns daglige trivsel og udvikling.

Bevægelse og udelivet er en stor del af vores hverdag. Vi opmuntrer børnene til at være fysisk aktive og til at bruge uderummet til motoriske udfordringer, leg og hyggestunder. Vores opmærksomhed er skærpet på børnenes leg og deres indbyrdes legerelationer, men vi er samtidig bevidste om, at børnene har brug for en uforstyrret stund.