Profil

Kirkeskoven er en samlet institution

Kirkeskoven er en samlet institution bestående af vuggestue, børnehave, skole og SFO med en fælles bestyrelse og et stærkt samarbejde.

Der er en samlet ledelse og personalegruppe for vuggestue, børnehave og SFO.  Vores mål er at skabe helhed i det enkelte barns tilværelse fra det starter i børnehaven, til det forlader skolen efter 6. klasse. Dette kan du læse mere om på hjemmesiden.
Hjemmesiden her gælder for vuggestue, børnehave og SFO, og skolen har sin egen hjemmeside.

En anerkendende tilgang til børn og forældre sammen med bevægelse og udeliv er i fokus hos os.