Vuggestue

Velkommen til Kirkeskovens vuggestue/børnehave

Kirkeskovens vuggestue/børnehave danner hver dag rammen om 25 børns hverdag.

Vi sikrer, at hver dag bliver en god og indholdsrig dag, og I har selvfølgelig også mulighed for at sikre, at skiftet bliver så let som muligt. 

Vuggestuestart

Det er altid stort at skulle starte på noget nyt. Det gælder også for det lille barn, der skal starte for første gang i vuggestue eller for det barn, der skal starte i en ny institution.

Der er dog ikke to indkøringer, der er ens, og det er forskelligt, hvor lang tid et barn er om at vænne sig til at gå i vuggestue. Derfor er det vigtigt, at vi snakker sammen om den skepsis eller bekymring, som I naturligt kan have, når I afleverer jeres dyrebareste hos os. I skal være bevidste om, at det er et skift for jer forældre at ”starte” i vuggestue. Udstrål tillid til os, det smitter af på jeres barn. Jeres barn kan godt blive ked af det, når I siger farvel. Det er okay og stol på, at vi nok skal være der til at trøste. Når I har sagt farvel er det vigtigt, at i går, så I ikke trækker afskeden længere ud for jeres barn. I er selvfølgelig altid velkomne til senere at ringe og høre om jeres barn har det godt. Vi vil dog altid kontakte jer, hvis vi ikke kan trøste jeres barn.

Selve indkøringsperioden har vi på forhånd skemalagt, og den vil vi gennemgå med jer til jeres velkomstsnak – som I bliver indkaldt til via E – boks.

Starten for det lille barn i vuggestue foregår i vid udstrækning på barnets præmisser. Vi vil løbende tage en snak med jer om, hvordan det går og hvad næste skridt er, og vi vil gøre hvad vi kan, for at I får en god start og en dejlig tid i vuggestuen.

Om vuggestuen

Kirkeskovens vuggestue skal være et rart sted at være for både børn og voksne. Vi vil gerne arbejde på at skabe så optimale udviklingsbetingelser for det enkelte barn som muligt. Vi anser barndommen som et livsafsnit, der har værdi i sig selv. Vi opfatter barnet som født med nogle færdigheder, der udvikles gennem samspillet med andre. Barnet er aktivt, kompetent og socialt med en egen drivkraft og motivation til selv at have indflydelse på sin egen udvikling. 

Fra 0 til 3 år er det tidspunkt i livet, hvor vi som menneske udvikler os mest på kortest tid, og derfor søger vi dagligt at møde børnene med omsorg, nærvær, fokus på det enkelte barn, og på gruppen af børn. Hjemme får barnet den primære omsorg fra sine forældre, og i vuggestuen og senere i børnehaven skal barnet have den pædagogiske omsorg, kombineret med trygge og udviklende læringsmiljøer, hvor børnene leger og oplever hinanden og verdenen. 

Aktiviteter

Vi har en dagligdag med mange forskellige aktiviteter og lege, men også mange kendte rutiner og gentagelser (omkring frokost, putning, eftermiddagsmad, hvordan vi kommer på legepladsen mv.) Det gør børnene i stand til, ikke blot at se, genkende og forstå det, der skal ske, men også handler og tage initiativer – eksempelvis kan børnene selv gå ud i garderoben og finde tøj og sko frem, hvis de får at vide, at vi skal på tur. Børns glæde ved gentagelser hænger desuden sammen med, at deres verden er så fuld af nye og ukendte hændelser, at gentagelsers forudsigelighed i sig selv kan formidle en form for tryghed.

Vi mener, at det pædagogiske arbejde i vuggestuen i høj grad ligger i en prioritering af de almindelige pasningsfunktioner. Vi betragter ikke bleskift, spisning og rengøring som praktisk pligtarbejde uden pædagogisk indhold. Vi anser netop samværet i disse funktioner som særligt udviklende for børnene, når de inddrages, og vi vel at mærke giver den nødvendige tid og ro til barnet.

Et eksempel kunne være ved måltider, hvor børnene er aktive deltagere. De er med til at dække bord, øse mad op og bære ud. Det er aktiviteter, der er overskuelige og meningsfulde i børnenes øjne og som efter vores mening, giver dem nogle gode oplevelser af at kunne selv. Børnenes deltagelse i de praktiske gøremål er frivillig, men vi har forventninger til børnenes færdigheder og evner, der efter vores mening styrker deres selvværd.

I vuggestuen er der også fokus på børnenes sproglige udvikling. Personalet kommunikerer så tydeligt som muligt sammen med børnene. Vi taler, imiterer, bruger lyde, mimik og kropssprog helt bevidst, og vi bruger babytegn til støtte for de yngste børns hele kommunikation – og ikke mindst udvikling af det talte sprog.