Vuggestue

Velkommen til Kirkeskovens vuggestue og børnehave.

Kirkeskovens vuggestue og børnehave danner hver dag rammen om 30 børns hver dag. Vi sikrer, at hver dag bliver en god og indholdsrig dag, og I har selvfølgelig også selv indflydelse på, at skiftet bliver så let som muligt.

Vuggestuestart

Det er altid stort at skulle starte på noget nyt. Det gælder også for det lille barn, der skal starte for første gang i vuggestue eller for det barn, der skal starte i en ny institution. Der er dog ikke to indkøringer, der er ens, og det er forskelligt, hvor lang tid et barn er om at vænne sig til at gå i vuggestue. Derfor er det vigtigt, at vi snakker sammen om de individuelle behov som I har, når I afleverer jeres dyrebareste hos os. I skal være bevidste om, at det også er et skift for jer forældre at ”starte” i vuggestue. Det er vigtigt, I udstråler tillid til os. Denne tillid smitter af på jeres barn. Jeres barn kan godt blive ked af det, når I siger farvel. Vi nok skal være der til at trøste. Når I har sagt farvel er det vigtigt, at i går, så I ikke trækker afskeden længere ud for jeres barn. I er selvfølgelig altid velkomne til at ringe og høre om jeres barn har det godt. Vi vil dog altid kontakte jer, hvis vi vurderer, at det er jeres barns behov.

Starten for det lille barn i vuggestue foregår i vid udstrækning på barnets præmisser. Vi vil tage en snak med jer, når I henter jeres barn, så I ved, hvordan dagen er gået. Et godt samarbejde er grundlaget for, at I får en god start og en dejlig tid i vuggestuen.

I skal kontakte os, når I har besluttet jer for, at det er her jeres barn skal gå, så aftaler vi en tid, hvor vi kan tale sammen.

Om vuggestuen

Kirkeskovens vuggestue skal være et rart sted at være for både børn og voksne. Vi vil gerne arbejde på at skabe så optimale udviklingsbetingelser for det enkelte barn som muligt. Vi anser barndommen som et livsafsnit, der har værdi i sig selv. Vi opfatter barnet som født med nogle færdigheder, der udvikles gennem samspillet med andre. Barnet er aktivt, kompetent og socialt med egen drivkraft og motivation til selv at have indflydelse på sin egen udvikling. 

Fra 0 til 3 år er det tidspunkt i livet, hvor vi som menneske udvikler os mest på kortest tid, og derfor søger vi dagligt at møde børnene med omsorg, nærvær, fokus på det enkelte barn, og på gruppen af børn. Hjemme får barnet den primære omsorg fra sine forældre, i vuggestuen og senere i børnehaven skal barnet have den pædagogiske omsorg, kombineret med trygge og udviklende læringsmiljøer, hvor børnene leger og oplever hinanden og verdenen

Aktiviteter

Vi har en dagligdag med mange forskellige aktiviteter og lege, men også mange kendte rutiner og gentagelser fx omkring frokost, lur, eftermiddags mad, hvordan vi gør os klar til at kommer på legepladsen mv. Det gør børnene i stand til at genkende og forstå deres hverdag. Det er udgangspunktet for, at de kan handle og tage initiativer – eksempelvis kan børnene selv gå i garderoben og via guidning finde tøj og sko frem, hvis de ved, at vi skal på legeplads eller tur. Børns glæde ved gentagelser hænger desuden sammen med, at deres verden er fuld af nye og ukendte indtryk, så gentagelsers forudsigelighed i sig selv kan formidle tryghed.

Vi mener, at en stor del af det pædagogiske arbejde i vuggestuen ligger i hverdagsrutinerne. Vi betragter derfor bleskift, spisning, oprydning og rengøring som tilbagevendende aktiviteter med pædagogisk indhold. Vi anser netop samværet i disse funktioner som særligt udviklende for børnene, når vi inddrager dem og giver den nødvendige tid og ro.

Et eksempel på, hvor børnene er aktive og deltagende, er i spisesituationen. Børnene er med til at dække bord, hælde vand i deres kopper, anrette deres mad på tallerken og efterfølgende bære ud og sætte i opvaskemaskinen. Det er en aktivitet, der er overskuelig, meningsfuld og som giver dem oplevelsen af, at kunne selv. Børnenes deltagelse i de daglige praktiske gøremål, giver børnene færdigheder, der styrker både deres selvtillid og selvværd.

I vuggestuen er der også fokus på børnenes sproglige udvikling. Personalet kommunikerer tydeligt. Vi taler, imiterer, bruger lyde, mimik og kropssprog helt bevidst. Vi bruger babytegn til de yngste børn, for at støtte kommunikationen, og udviklingen af det talte sprog.