Samarbejdspartnere

  • Psykolog
  • Talepædagog
  • Motorikkonsulent

Kirkeskoven samarbejder med kommunens psykologer, talepædagoger, familievejleder, sundhedsplejersker, motorikkonsulenter og sagsbehandlere.
Hvis I har bekymringer, som I ønsker råd og vejledning omkring formidler vi gerne en kontakt.

Samarbejdet med dagplejen og skolen vil vi udvikle igennem:

  • brobygning mellem dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og skole bl.a. via ”kufferten”, brobygningsskema er kanon for overgangen mellem børnehave og skole/SFO
  • fælles værdier
  • teamsamarbejde (lærer - pædagog)
  • fælles indsats omkring risikobørn
  • samarbejde i ledelsen
Siden er sidst opdateret 11. maj 2022