Om Stjernen

Stjernen er gruppen for børn i 2-4 års alderen

I Stjernen er vi meget opmærksomme på, at det enkelte barn får en positiv start i børnehaven. Derfor vil barnet, i sin første tid i børnehaven, følges med en voksen det meste af dagen. Vi finder det også vigtigt, at der bliver sagt ordentligt farvel om morgen. Her hjælper vi jer i det omfang I som forældre har behov for det. 

Vi åbner og lukker i Stjernehuset, da de små har brug for kontinuerlighed i hverdagen. Børnene fra Stjerneskuddet, vil derfor være sammen med os sidst på dagen og om morgenen.

Vi brobygger til Stjerneskuddet, alt det vi kan. Så snart barnet viser interesse til de større børn, kan børnene til en hver tid komme på besøg i Stjerneskuddet. 

Rytmik, bevægelse, dialogisk læsning, sang, rim og remser er løbende i fokus på Stjernen. Vi prioriterer udeliv højt, og er ude at lege hver dag, hvor vi leger små lege og guider til leg. Sovebørn er ude hver formiddag. Vi benytter ”Krutten” med de større børn så ofte vi kan, ligesom vi også går på skolens legeplads, med de børn der er parate til det.

Vi er opmærksomme på, at god leg ikke altid opstår af sig selv. Derfor er vi yderst opmærksomme på at støtte, guide og forhandle sammen med børnene i legen. Dvs. at den voksne typisk er med i legene med de mindste hen over dagen. 

Der spises en lille mad, med de børn der er sultne om formiddagen. Vi holder en lille samling før frokost, hvor vi blandt andet øver os i at lytte til hinanden, og fortæller hinanden hvad vi har været gode til, og hvad vi hver især skal øve os på.

Vi prioriterer børns middagssøvn højt, og har indrettet et pusle/soverum hvor de mindste følger med en voksen ind efter middagsmad for at hvile/sove alt efter barnets behov. I overgangen hvor middagssøvnen drosles ned, kan man altid få lov til at hvile sig på sofaen. 

De voksne på stjernen guider og støtter det enkelte barn i dets udvikling og den daglige kommunikation med forældrene. Vi inviterer til en 3 måneders samtale – og en årlig forældre samtale, men I forældre er altid velkommende til at henvende jer vedr. en samtale. Det uddannede personale deltager i forældresamtaler og evt. anden tæt forældrekontakt. 

Alle 2 årlige starter i Stjernen – som er deres faste base frem til de er ca. 4 år. Efterfølgende vil vi sammen med jer forældre aftale, hvornår barnet flytter i Stjerneskuddet.

Fælles for Stjernen og Stjerneskuddet

Vi har valgt at dele børnene i mindre grupper, hvor de er på nogenlunde samme alder, men finder det ligeledes værdifuldt, at børnene gør sig erfaringer med at indgå i et fællesskab på tværs af aldersgrupperne. Derfor er Stjernen og Stjerneskuddet fælles, når vi vurderer at det er hensigtsmæssigt.

Vi arbejder kontinuerligt med at skabe de optimale rammer for den aktuelle børnegruppe, og sikre at alle børn trives, føler sig trygge, og frem for alt oplever at være en del af fællesskabet i vores børnehave. Vi arbejder ud fra de seks temaer i vores pædagogiske læreplaner. Temaerne er fordelt hen over året, men flettet sammen så de indgår i vores aktiviteter i hverdagen. Aktiviteterne bliver ligeledes koblet på vores arbejde med højtider og traditioner. (Se læreplanen).