Børnehave

Hvordan hos os?

I børnehaven mærkes det tydeligt, at vores intension om ”den røde tråd” i barnets liv bærer frugt. Vores brobygning fra vuggestue/dagpleje, børnehave, SFO og skole, hvor alle kender alle og tager hånd om hinanden, skaber tryghed og dermed et godt fundament for læring.

Husene

Børnehave og vuggestue består af tre huse. Stjerneskudshuset for de største børn, Stjernen for de mindste børn og Satellitten bruger vi, når børnene deles op i mindre grupper.

Mødetid og dagligdagen

Vi åbner sammen i det forreste hus ”Stjerneskuddet” hvor vi spiser fælles morgenmad frem til kl. 7.30. Derefter går Stjernebørnene går over i det midterste hus ”Stjernen”, hvor der også lukkes om eftermiddagen.

Børnene skal helst møde ind i børnehaven inden kl. 9.00. Fælles aktiviteter begynder umiddelbart herefter og bøde børn og voksne har brug for at have et uforstyrret tidsrum.

Når du afleverer dit barn: Vi har børnene i centrum, når de kommer. I forældre kan hjælpe os ved, at være tydelige og følge jeres valgte afleveringsritual. Fælles for alle er, at vi altid siger godmorgen til hinanden og eventuelle korte beskeder videregives.  Afleveringen må ikke trække for længe ud, så bliver det ofte vanskeligt for barnet at sige farvel.

Aktiviteter

I løbet af dagen vil der være aktiviteter inspireret af vores pædagogiske læreplan. I kan altid se, hvilke aktiviteter vi har på Tabulex skærmene. Her du kan ligeledes læse vores nyhedsbrev. Vi vil benytte skolens gymnastiksal en gang om ugen, hvor børnene har gymnastik/ motorik / og bevægelseslege. Vi har tur dag mindst en gang om måneden. På tur skal I aflevere jeres barn senest kl. 8.30.

Spisning

Du skal selv sørge for madpakke og frugt til dit barn. Vi spiser vores madpakker ca. kl. 11.00, og om eftermiddagen spiser vi eftermiddagsmåltid kl. ca. 13.30. Undgå venligst forstyrrelser ved måltider, når vi er indendørs. Denne stund bruger vi til vigtige snakke, oplæsning og andet der kan støtte op om gruppens fællesskabsfølelse.

Legeområder

Vi har en legeplads med små grønne oaser rundt om husene, gynger, hængekøjer, et dejligt legetårn og rigeligt med cykler. Derudover har vi ved siden af børnehaven et stort naturområde, som vi kalder "Krutten". På dette område er der motorikbane, stor bakke med rutsjebaner, og rig mulighed for at indsamle og undersøge planter og insekter. Derudover har vi adgang til skolens legeplads,og boldbaner, hvor vi igangsætter fælleslege.

Stjernen tlf.: 24 95 55 13

Stjerneskuddet tlf.: 29 11 51 43