Om os

Velkommen hos os i Kirkeskoven

Kirkeskovens Historik

Daginstitutionsdelen af Kirkeskoven blev oprettet i 1984 i en tidligere lærerbolig med plads til 25 børn i alderen 4 til 14 år.

Fra den 1.8.2016 er det nu muligt at have sit barn hos os fra 0,6 år, hvilket betyder, at vi får en småbørnsgruppe med de 0,6 - 4-årige.

I årene 1988 til 1994 blev institutionen udvidet med yderligere 2 lærerboliger, et nedlagt plejehjem i Rude by samt en bus. Antallet af pladser blev herved udvidet til 138 for børn i alderen 3 år til og med 13 år (6.klasse). Behovet for antal pladser er skiftende imellem afdelingerne, og bussen anvendtes under hensyntagen til dette. Udvidelserne har betydet, at daginstitutionsdelen siden 1991 er en institution, der er opdelt i 2 fysisk adskilte afdelinger.

I 2013 begyndte vi at rykke sammen igen pga. faldende børnetal, men også for at udnytte og udvikle vores kompetencer lærer og pædagoger på tværs af faggrupperne. Samtidig giver det den bedste udnyttelse af de kommunale bygninger. SFO’en er således flyttet på skolen i november 2013, og børnehaven er den 1. april 2014 flyttet ind i de tidligere SFO lokaler. 

Fra den 1.8.2016 er det nu muligt at have sit barn hos os fra 0,6 år, hvilket betyder, at vi får en småbørnsgruppe med de 0,6-3 årige.

Vuggestue, Børnehave, SFO og skole ligger nu på samme matrikel. – Næstved Landevej 626-632

I forbindelse med både vuggestuen, børnehave og SFO/skole er der etableret legepladser, hvor vi til stadighed tænker i forbedringer og udvikling i forhold til dette tredje rum. Legepladserne rummer bl.a. bålsteder. I børnehaveafdelingen er børnene opdelt i 2 grupper:

  • Stjernen 
  • Stjerneskud

I SFOen er børnene ligeledes opdelt i grupper som fungerer i skolens faglokaler