Om os

Velkommen i Kirkeskoven

Kirkeskoven:

Kirkeskoven er en samlet institution bestående af vuggestue, børnehave, skole og SFO med en samlet Fællesbestyrelse og et stærkt samarbejde.  

Vores udgangspunkt er taget i ”Landsbymodellen” med et ønske om at skabe en helhed i børnenes tilværelse, fra start i vuggestue til de forlader skolen ved udgangen af 6. klasse. Dette gøres ved at have en samlet ledelse og personalegruppe for hele Kirkeskoven. Vi arbejder med en anerkendende tilgang til både børn og forældre.

Husene:

Vuggestue og børnehave har til huse i tre tidligere lærerboliger som ligger ved siden af skolen. Hvilket gør det muligt, at alle børn og voksne, på tværs af alder, lære hinanden af kende. Vores udeområde består af legeplads samt et areal i forlængelse af institutionen med et legeområde, hvor naturen får lov at blomstre. Ligesom der i gåafstand er adgang til sø og skov, der også er udgangspunktet for mange af vores ture. Vores SFO har lokaler over på skolens område, da der her er indrettet flere rum med mulighed for forskellelige aktiviteter og herunder også adgang til skolens bålhus og legeplads. 

Vores huse er alders opdelt sårledes at vi kan skabe de bedst mulige udviklings og trivsels muligheder for det enkelte barn. 

  • Satelitten: Her er vores vuggestue og består af de yngste som er 0-3 år.
  • Stjernen: Her er vores småbørnsgruppe med de 3-4 årige.
  • Stjerneskudet: Her finder du vores storbørns gruppe der består børnene i alderen 4-6 år. 
  • SFO - Er for vores skolebørn fra 0. til 6. klasse.

 

Børnemiljø:

I Kirkeskoven har vi fokus på børnemiljøet. Et lærende miljø ser vi som et trygt og omsorgsfuldt sted med plads til at udforske og undersøge de nære omgivelser både med ord og i adfærd. Vi skaber et lærerigt miljø, ved at være nærværende og engagerede voksne, hvor børnenes egne initiativer er i højsæde, så der skabes plads til at udforske og undres. Begreber som begejstring, glæde, respekt samt at være i øjenhøjde med børnene er centralt i vores pædagogiske tilgang.

Brobygning:

Brobygning er en naturlig del af Kirkeskoven. Vi samarbejder med dagplejen som jævnligt kommer på besøg, især i forbindelse med at børnene skal til at flytte til børnehaven. 
Vi benytter skolens gymnastiksal og legeplads ugentligt, ligesom vi deltager i mange af skolens arrangementer. F.eks. ser vi elevernes teaterforestillinger, deltager i morgensang, emnedage og motionsløb. Fra januar samler vi de kommende skolebørn i en førskolegruppe, hvor der arbejdes med at børnene forberedes til skolestart.