Forældresamarbejde

Vi forventer, at I som forældre

 • Orienterer jer om institutionen og orienterer personalet om jeres barn via et besøg inden barnets opstart.
 • Informerer det primære personale om ændringer, der kan have betydning for jeres barns trivsel.
 • Holder jer informeret ved at læse vores elektroniske nyhedsbrev og øvrige opslag på AULA.
 • Giver tilbagemeldinger vedr. fridage og er særlige opmærksomme på, at overholde den angivet svarfrist ved ferie og fælles arrangementer af hensyn til den overordnede planlægning.
 • Giver besked om fravær ved sygdom af hensyn til smittefare (også evt. luseangreb).
 • Tydeligt navn på madpakke og frugt.
 • Tydeligt navn i tøj og fodtøj.
 • Sørger for at jeres barn altid har skiftetøj i garderoben.
 • Sørger for indesko, overtrækstøj, hue og vanter, når årstiden kræver det.
 • Af sikkerhedsmæssige grunde sikre jer, at jeres barn ikke medbringer halstørklæder, har snore i overtøjet eller lignende.
 • I er opmærksomme på at barnets garderobe er ryddelig og tømmer den hver fredag pga. rengøring.
 • Sørger for at jeres barn kommer til den udmeldte tid i forbindelse med ture ud af huset og at rygsækken er pakket med mad og vand i drikkedunken.
 • Deltager i brobygningssamtalen og den årlige samtale om jeres barns trivsel.
 • Deltager i det årlige forældremøde, hvor der orienteres om dagligdagen.
 • Sikre at der siges farvel til relevant personale, når jeres barn hentes (specielt efter ture!).
 • Giver besked hvis det er andre der henter jeres barn.

 

 

Siden er sidst opdateret 11. maj 2022