Fællesbestyrelse

Bestyrelsen består af 7 repræsentanter

Bestyrelsen består af 7 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i vuggestue, børnehaven, SFO’en og skolen samt 2 medarbejder repræsentanter. En valgt blandt lærerne og en valgt blandt pædagogerne.

Skolelederen, daginstitutionslederen eller viceskoleinspektøren varetager sekretær-funktionen.

Der afholdes 10 møder om året. Bestyrelsen fastsætter principper for institutionens virksomhed, arbejder med budgetplanlægning, timefordelings-planerne og overordnede pædagogiske principper samt fastlæggelse af ordensregler. Bestyrelsen skal udtale sig i forbindelse med ansættelse af pædagoger, lærere og ledere.

Bestyrelsen nedsætter ad hoc arbejdsgrupper, når det er nødvendigt. Forældrene i bestyrelsen er de enkelte forældres talerør i forbindelse med de overordnede forhold på institutionen

En forældre fra bestyrelsen er altid med til de enkelte forældremøder i klasserne og børnehaven.

Siden er sidst opdateret 11. maj 2022