Brobygningssamtaler

... for kommende førskolebørn i efteråret

Brobygningssamtalen foregår ud fra et brobygningsskema som personalet og efterfølgende forældre udfylder.

Skemaet er en beskrivelse af alt det jeres barn allerede kan (kompetencer), og ikke mindst de ting jeres barn næsten kan med den rette støtte fra andre børn og voksne (potentialer).

De voksne i børnehaven udfylder skemaet med barnets kompetencer og potentialer. Derefter udleveres skemaet til jer forældre, så I har mulighed for tilføjelser. 

Efterfølgende holder vi samtalen ud fra det fælles brobygningsskema.

Ved samtalen har I mulighed for at kommentere, og ikke mindst supplere børnehavens iagttagelser, med det kendskab I har til jeres barn.

Brobygningsskemaet er et arbejdsredskab til de voksne, henholdsvis skole og SFO, der snart skal være en del af jeres barns hverdag.

Siden er sidst opdateret 6. maj 2020