Brobygningssamtaler

... for kommende førskolebørn i efteråret

Brobygningssamtalen foregår ud fra et brobygningsskema som både I forældre og personalet har udfyldt.


Skemaet er en beskrivelse af alt det jeres barn allerede kan (kompetencer), og ikke mindst de ting jeres barn næsten kan med den rette støtte fra andre børn og voksne (potentialer).

De voksne i børnehaven udfylder skemaet med barnets kompetencer og potentialer. Der udleveres skemaet til jer forældre, så I har mulighed for at tilføje det i mener.

Herefter holder børnehaven og forældre et møde omkring det udfyldte skema. Her har i mulighed for at kommentere og ikke mindst supplere børnehavens iagttagelser, med det kendskab I har til jeres barn.

Brobygningsskemaet er et arbejdsredskab til de voksne, der snart skal være en del af jeres barns hverdag.

Siden er sidst opdateret 23. marts 2020