For forældre

Vi vægter forældresamarbejdet højt

For at skabe størst mulig helhed i barnets hverdag er det vigtigt, at samarbejdet mellem forældre og personale er åbent og tillidsfuldt. Herigennem drager vi nytte af hinandens kendskab til barnet samt jeres og vores viden og erfaring.

Forældre og personale er ansvarlige for at fortælle om forandringer i såvel hjemmet som i vuggestue, børnehave og SFO. Ud fra det kan vi være opmærksomme på ændringer i barnets adfærd, der kan have betydning for trivslen.

Som personale vil vi arbejde aktivt for, at vi viser men også forventer respekt og forståelse for hinandens ønsker, behov og muligheder.

Vi er altid åbne for en snak med jer om jeres barn eller om dagens forløb i hente/ bringe situationer, men vægter samtidig tiden med børnene højt. Det betyder, at hvis I/vi har behov for en længere snak omkring jeres barn, aftaler vi en tid til dette!

Herudover har vi jo også vores årlige forældresamtaler i foråret. Er der særlige udfordringer afsætter vi altid tid til det.

Vi vil desuden løbende bestræbe os på, at I som forældre bliver orienteret om livet i institutionen via opslag og på institutionens hjemmeside.

 

Siden er sidst opdateret 7. december 2021